Bajsgrafen

I efterdynigarna av en gastroskopisk härdsmälta sjunker jag utmattad ner i min svarta soffa på Rydsvägen 42B. Skönt att bli av med skiten, tänker jag, och den frustrerande klådan tynar sakta bort, varpå mitt välbefinnande stiger alltmer. Detta fenomen kan enkelt beskrivas med följande graf;

 

Linjens negativa lutning indikerar att sambandet mellan bajsnödighet (y-axeln) och välbefinnande (x-axeln) är av en direkt bipolär art. Bajsnödigheten är med andra ord i direkt motsättning till välbefinnandet. Riktningskoefficienten i grafen kommer av antagandet att vi endast avser att mäta själva behovet av att bajsa i förhållande till mitt välbefinnande. Begreppet “välbefinnande” är dock väldigt brett, vilket skapar en viss problematik, då man, om man ska vara noga med att använda ordet i dess rätta bemärkelse, kanske måste anta att begreppet innefattar flera variabler. Man kan exempelvis räkna in huruvida subjektet (jag) finner det tillfredsställande eller inte att torka sig. Man kan också räkna med eventuella bieffekter (analklåda, sår etc.) Ska vi vara verkligheten trogen ser alltså grafen snarare ut såhär;

Nu är grafen naturligtvis högst subjektiv. Kanske skulle det kunna se ut såhär för en annan person;

Jag vet inte vad ni läsare känner, men hade detta stämt in på någon hade nog jag känt anledning att ifrågasätta den personens psykiska tillstånd och mentala hälsa.

Advertisements

About milkaddiction

Alldeles för komplex för en kort beskrivning...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s